Kliknutím na „Přijmout“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí. Zásady ochrany osobních údajů.

Čistá energie
pro obce a místní
komunity.

Získejte energetickou nezávislost pro vaši obec nebo podnikání.

Zapojte se do výroby čisté energie ze slunce a větru.

Vykročte směrem k decentralizaci. Vytvořte energetickou komunitu.

Neplaťte za energii velkým korporacím.

Co nabízíme

Výroba elektřiny

Vyrábíme čistou elektrickou energii ze Slunce a větru v symbióze se zemědělskou činností. Jsme cesta k energetické nezávislosti.

Zjistit více

Maximální využití elektřiny

Naše řešení umožňují naplno využít potenciál vyrobené energie přímo v místě výroby.

Zjistit více

Prodej elektřiny

Vyrobenou elektřinu k Vám přímo dovedeme,  anebo levněji prodáme Vašemu obchodníkovi s energiemi.

Zjistit více

Podpůrné služby

Budujeme nabíjecí stanice pro elektroautomobily, poskytujeme poradenství v oblasti energetického managementu.

Zjistit více

Výroba elektřiny

Vyrábíme čistou elektrickou energii ze Slunce a větru v symbióze se zemědělskou činností. Jsme cesta k energetické nezávislosti.

Elektrickou energii vyrábíme ze slunce v pozemních výrobnách, které stavíme s respektem k zemědělské činnosti a původnímu účelu, k němuž je půda užívána. Panely zastavujeme ty nejméně bonitní oblasti, či místa určená k sekání trávy nebo pastvě dobytka. Naše projekty doplňují a jsou vždy v maximální symbióze s místem, kde je realizujeme. Původní určení pozemků tak rozšiřujeme o ekologickou výrobu elektrické energie.

Jak postupujeme: 

Pronajmeme si Váš pozemek a nainstalujeme na něm fotovoltaiku, kterou poté provozujeme. Na Vašem pozemku nainstalujeme fotovoltaiku, kterou poté předáme do Vaší správy. 

Chcete se stát výrobci elektrické energie či nám nabídnout Váš pozemek?

Maximální využití elektřiny

Naše řešení umožňují naplno využít potenciál vyrobené energie přímo 
v místě výroby.

Navrhneme takové řešení, které umožní veškerou vyrobenou elektrickou energii (případně její významnou část) spotřebovat přímo v místě výroby. Díky tomu, že součástí našeho řešení je i bateriové úložiště, a kogenerační jednotky a malé větrné turbíny, jsme schopní stabilizovat síť přímého vedení a využít elektřinu na maximum.

Naší snahou je tak co nejvíce přispět ke snížení nákladů na spotřebu elektrické energie v místě její výroby, i ozelenění místní komunity.

Optimalizujte spotřebu elektrické energie s námi.Máte zájem o naše služby? Obraťte se na nás.

Prodej elektřiny

Vyrobenou elektřinu k Vám přímo dovedeme, anebo levněji prodáme Vašemu obchodníkovi s energiemi.

Elektrickou energii získanou 
z fotovoltaických výroben prodáváme dále dvěma způsoby na základě velikosti odběratele:

Prodej velkým odběratelům elektrické energievelkým odběratelům zajišťujeme dodávku prostřednictvím naší vlastní sítě přímého vedenícenu sjednává odběratel přímo s Investorees Energypřímý odběr znamená úspory - do ceny elektřiny se nepromítají poplatky za využití veřejné distribuční sítě

Prodej menším odběratelůmodběratele, které nebudeme moci ihned napojit na síť přímého vedení, budeme schopni obsluhovat přes obchodníkanovela energetického zákona by měla umožnit sdílení elektřiny skrze veřejnou distribuční soustavu. Ta by měla pomoci elektřinu komunitně sdílet za zvýhodněné poplatky za distribuované množství elektrické energie

Podpůrné služby

Budujeme nabíjecí stanice pro elektroautomobily, poskytujeme poradenství v oblasti energetického managementu.

Elektrickou energii vyrábíme ze slunce v pozemních výrobnách, které stavíme s respektem k zemědělské činnosti a původnímu účelu, k němuž je půda užívána. Panely zastavujeme ty nejméně bonitní oblasti, či místa určená k sekání trávy nebo pastvě dobytka. Naše projekty doplňují a jsou vždy v maximální symbióze s místem, kde je realizujeme. Původní určení pozemků tak rozšiřujeme o ekologickou výrobu elektrické energie.

Jak postupujeme: Pronajmeme si Váš pozemek a nainstalujeme na něm fotovoltaiku, kterou poté provozujeme. Na Vašem pozemku nainstalujeme fotovoltaiku, kterou poté předáme do Vaší správy. 
Chcete se stát výrobci elektrické energie či nám nabídnout Váš pozemek?

Pro koho tu jsme

Obce

Získejte energetickou nezávislost pro vaši obec nebo podnikání.

Podniky

Jste podnikatel, který hledá efektivitu svého byznysu ve využívání udržitelných řešení cestou levnějších nákupů elektrické energie ze zelených zdrojů?

Majitelé pozemků

Jste majitelem nebonitní zemědělské půdy a máte zájem o výstavbu FVE (a její následné provozování)?

Občané

Jste člověkem, který se nechce jen pasivně přizpůsobovat nárůstu cen energií až na okraj existenciálních možností?

Naše řešení

Metropolitní energetická síť

V Investorees Energy vytváříme tzv. energetické komunity, které zahrnují vybudování agrovoltaických příp. fotovoltaických zdrojů obnovitelné energie. Jejich účelem je komunitní sdílení vyrobené elektřiny prostřednictvím především naší vlastní sítí přímého vedení, případně dalšími formami lokálních distribučních sítí (LDS).

Dáváme pozemkům
nový smysl

Zemědělské pozemky či nevyužívaná nebonitní půda mají pro instalaci solárních panelů velký potenciál. Vlastníte takový pozemek a chcete přispět (nejen) k Vaší energetické nezávislosti? Rádi na něm nainstalujeme pozemní fotovoltaickou elektrárnu, kterou poté buď předáme do Vašich rukou, nebo ji na pronajatém pozemku budeme dále spravovat. Pozemek přitom můžete dále využívat pro pěstování plodin nebo chov zvířat.Podívejte se, co nabízíme, a ozvěte se nám.

Podívejte se co nabízíme a ozvěte se nám.

Jsme Váš krok
k energetické nezávislosti

Námi vybudovaná fotovoltaika/agrovolataika může být ideálním řešením, jak pokrýt velkou část spotřeby Vašeho průmyslového areálu anebo veřejných budov, jako jsou školy či úřady. Protože chceme co nejvíce využívat potenciálu elektrické energie přímo v místě výroby, přivádíme elektřinu do místa spotřeby vlastní distribuční sítí a díky tomu nabízíme elektřinu levněji. Případné přebytky energie akumulujeme pro její budoucí využití v rámci metropolitních energetických sítí.

„Metropolitní energetická síť nabízí možnost alternativního připojení a dodávku elektrické energie z jiného napájecího zdroje, než je veřejná distribuční síť a poskytuje potenciálním uživatelům způsob, jak optimalizovat své náklady na spotřebovanou energii s využitím obnovitelných zdrojů energie a snížit závislost na centrálních dodávkách elektrické energie“

Jaké výhody Vám metropolitní energetika může přinést? 

Energie
z čistých zdrojů

Pří výrobě energie ze slunce nevznikají žádné emise nebo jiné škodlivé látky. Odběrem elektřiny z fotovoltaiky nejen že snížíte svoji uhlíkovou stopu a přispějete k čistšímu životnímu prostředí, ale budete také naplňovat požadavky EU Taxonomie a cíle ESG.

Levnější
energie

Díky vlastní distribuční síti a/nebo dodávce energií za zvýhodněné ceny je naše elektřina levnější. Solární panely navíc mají dnes dlouhou životnost, takže nevyžadují časté obměny ani náročnou obsluhu. 

Udržitelný rozvoj

Díky využívání energie z obnovitelných zdrojů a její spotřeby v lokalitě výroby přispíváme ke zlepšení efektivity její spotřeby, zvyšování energetické nezávislosti místní komunity a zkvalitňování mikroklimatu.

Referenční projekty

Název projektu 1

Vyrábíme čistou elektrickou energii ze Slunce a větru v symbióze se zemědělskou činností. Jsme cesta k energetické nezávislosti.

Prohlédnout

Název projektu 2

Naše řešení umožňují naplno využít potenciál vyrobené energie přímo 
v místě výroby.

Prohlédnout

Vysvětlení pojmů

Agrovoltaika

Rozbalit

Agrovoltaika, někdy také agrivoltaika nebo agrofotovoltaika v sobě kombinuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů a zemědělskou produkci. Tento koncept umožňuje na jedné ploše provozovat fotovoltaickou elektrárnu a zároveň zde například pěstovat zemědělské plodiny či pást hospodářská zvířata. 

V ČR je agrovoltaika na začátku, současné české zákony využití půdy pro zemědělství a zároveň pro energetiku neznají. Existují pouze pravidla pro výstavbu pozemních solárních parků, které ale není možné instalovat na plochy označené v ÚP jako „zemědělské” nebo na půdě patřící do zemědělského půdního fondu (ZPF). Aktuálně proto čekáme novelu zákona o ochraně ZPF, která by měla umožnit výstavbu agrovoltaiky na trvalých kulturách, tedy například ve vinicích, chmelnicích či sadech. 

Další informace:

Agrovoltaika

Co je to agrovoltaika

Agrovoltaika již dosáhla cenové konkurenceschopnosti
a dynamicky se rozvíjí

Bateriové úložiště

Rozbalit

Bateriové úložiště slouží k uchování elektrické energie získané z fotovoltaiky, díky čemuž může být maximálně využita v místě výroby a minimalizovány její dodávky dál do sítě. Úložiště snižuje špičkové zatížení a zvyšuje spolehlivost dodávek elektřiny, čímž přispívá k ještě větší energetické nezávislosti.

Distributor elektrické energie

Rozbalit

Distributor energie je vlastník (provozovatel) distribuční soustavy, v tomto případě sítě elektrického vedení. Zajišťuje fyzickou dopravu elektřiny k zákazníkovi, ale neprodává ji. Distributora (na rozdíl od dodavatele) nelze vybrat nebo změnit, spotřebitelům je automaticky přidělen jeden ze tří hlavních distributorů energie v ČR (EG.D, ČEZ nebo PRE). Poplatky distributorovi za jeho služby se odráží v ceně energií jako tzv. regulovaná složka (tato část ceny je pevně stanovená - regulovaná - ERÚ).

V Investorees Energy chceme využívat potenciál vyrobené energie z FVE co nejvíce přímo v místě výroby, proto jako součást projektu budujeme i naši vlastní distribuční soustavu. Hlavní výhodou pro odběratele u prodeje elektřiny prostřednictvím sítě přímého vedení je úspora nákladů, protože v ceně elektřiny nemusí hradit poplatky za využití distribuční soustavy jako u jiných distributorů. Odběrem elektřiny z fotovoltaiky navíc nejen že snížíte svoji uhlíkovou stopu a přispějete k čistšímu životnímu prostředí, ale budete také naplňovat požadavky EU Taxonomie a cílů ESG.

Dodavatel elektrické energie

Rozbalit

Dodavatel je obchodník s energiemi. Nakupuje elektřinu na energetickém trhu a prodává ji zákazníkům. Oproti distributorům je dodavatelů mnohem více. V ČR si lidé mohou vybrat mezi více než 350 obchodníky, kteří se pro své zákazníky snaží nakupovat co nejlevnější energie. Poplatky dodavateli za jeho služby se odráží v ceně energií jako tzv. neregulovaná složka (každý dodavatel si sám určuje výši obchodní části ceny, která není nijak regulována).

Komunitní energetika

Rozbalit

Komunitní energetika je koncept, kdy se skupina občanů, obec či drobní podnikatelé dohodnou na vybudování zdroje energie, např. větrné či fotovoltaické elektrárny. Tato energetická komunita pak prostřednictvím obnovitelných zdrojů zajišťuje výrobu, distribuci i skladování energie, místo, aby byli pouhými spotřebiteli. Na rozdíl od běžných elektráren není hlavním účelem vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské a/nebo sociální společenské přínosy svým členům, podílníkům nebo místním oblastem, kde energetická komunita provozuje svou činnost.

Další informace:

Studie ukazuje potenciál komunitní energetiky. Česku pomůže k energetické nezávislosti

Komunitní energetika pomáhá srazit ceny energií. Česko v ní ale zaostává

Komunitní energetika

Lokální distribuční soustava

Rozbalit

Lokální distribuční soustava (LDS) představuje distribuční síť, prostřednictvím které je vícero koncových odběratelů připojeno k nadřazené regionální distribuční soustavě (RDS) prostřednictvím jednoho připojovacího bodu. Typicky se LDS nacházejí v komerčních a obytných zónách, obchodních centrech, průmyslových a podnikatelských areálech.

Senát schválil novelu, která zjednoduší povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje

Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat...

23. 1. 2023

Přečíst

Energetická společenství mohou být v chytrých čtvrtích i velkých areálech

Komunitní energetika nabízí energetické řešení pro různě velká společenství. K těm větším mohou patřit celé čtvrti či průmyslové a jiné areály.

26. 1. 2023

Přečíst

Komunitní energetika pomůže Česku k energetické nezávislosti

Studie od nezávislé expertní organizace EGÚ Brno ukazuje, že součástí řešení odklonu Česka i Evropy od dovozu ruských...

26. 1. 2023

Přečíst

info@investoreesenergy.com
+420 775 430 194

Investorees Energy, Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 17554241